ที่พัก ดินทองรีสอร์ท นาทวี

ดินทองรีสอร์ท เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลนาทวี นาทวี สงขลา 90160
061-6050230
081-6080610